Versand / Vận chuyển

Làm thế nào để biết được lộ trình vận chuyển của đơn hàng?

Với mỗi đơn hàng qua Shop của chúng tôi, bạn sẽ nhận được thông tin của bên đối tác vận chuyển để có thể biết được hàng của bạn lúc nào sẽ được giao đến nơi.

Bạn có chuyển hàng quốc tế không?

Chúng tôi có chuyển hàng quốc tế, tuy nhiên với các order chuyển hàng ra ngoài nước Đức hoặc ngoài khối EU các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua email để biết được chi phí vận tải cụ thể. Vì trong qui định của chúng tôi giá bán niêm yết trên Website sẽ chỉ bao gồm chi phí vận chuyển trong nước Đức. Với các khách hàng ở ngoài nước Đức và ngoài EU chúng tôi sẽ trả lời qua email cho từng trường hợp cụ thể.
Wir sind hier um zu helfen!
Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ! Liên hệ
  • Warenkorb leer